Året 2013 har gått in i en annan årstid . Ännu en gång står hösten för dörren . Denna fantastiska tid då träden gör sej redo för vinterns kyla . Denna tid då bladen skiftar i alla dessa fantastiska färgnyanser . Tiden då naturen börjar förbereda sej för vinterns vila . Det är denna tiden jag finner mina motiv ute i vår fantastiska natur . Alla årstider har sina för och nackdelar men jag tror att vi inte vill ändra på något . Våra årstider är unika för detta med årstidernas växlingar är ett bevis på att naturen mår rätt så bra . Kanske vi i framtiden inte har årstiderna kvar . Mäniskans habegär är på väg att förstöra mycket av världens naturrikedomar . Jag tror att det kommer en tid då naturens resurser inte orkar stå emot förstörelsen och då kommer naturen att säga ifrån på sitt eget sett .Jag hoppas att mäniskan är så förståndig att förstörelsen stoppas i tid . Vi har bara en Jord och det är där vi ska leva och se våra årstider i framtiden .