Att förmedla känslor genom det man försöker skapa med kameran är nog det svåraste. Kunna förmedla det man upplever i fotoögonblicket till betracktaren är nog ett av det magiska med att måla med ljus. Det är få fotografer som klarar av att skapa magi med sitt redskap. Mitt fotograferande är ett försök att ge betracktaren känslor och harmoni. Kanske har jag lyckats någon gång men det vicktigaste är att jag får känslan av att lyckas själv. Sen får betracktaren avgöra om det är -OK.