Den gamla delen av Kalmar stad är unik. Området runt slottet är helt magiskt. Gamla stan med dess byggnader nästan som på 60-talet. Men Kalmar står för en stor förändring. Det byggs som alldrig förr. Stora delar av staden förvandlas till nästan okända marker. Visst måste det byggas boplatser till Kalmarborna men mycket av stadens vackra kärna börjar försvinna. Jag önskar att Kalmars vackra äldre delar får förbli orörda. Vad vore Kalmar utan gammla stan ?