Rovfåglar är näst intill omöjligt att komma nära om man inte har tålamod att sitta i gömsle och vänta flera timmar. Det tålamodet har inte jag så man får leva på turen. Dessa alster är fotade från bilen. En härlig känsla att komma så nära att bilderna blir ganska -OK.