Det finns ett ställe ca 4-kilometer norr om Läckeby som heter Björnö. Ett helt skyddat naturområde med mäcktiga ekar och ett välldigt rikt djur och fågelliv. Mycke arter av hackspettar och även kattugglan häckar där. Ett naturområde att värna om och skydda till efterlevande.