Ett av mina paradis är Björnö naturreservat. Ett magiskt område som ligger 1,5 mil norr från Kalmar. Hur många år jag varit detta mecka troget minns jag inte. Men det är ett av mina favoritställen tidiga vårar. Ett fåglarnas paradis.