Det finns ställen som man återkommer till . Detta är ett sådant ställe . Gammelskogen står orörd och mäcktig . En annan värld öppnar sej framför mina ögon . En urskog att bevara .