Dagens fototeknik är unik . Bildkvaliten har blivit enastående bra . Nu går det att delförstora bilder och behålla en mycket hög kvalitet . Har lagt in tre stycken bilder som är kraftigt delförstorade . Stormen Egons framfart över Kalmar-sund var ett mycket minnesrikt ögonblick för mej . Har försökt att återge stormens styrka och kraft med min kamera . Har jag lyckats ? Det får betracktaren avgöra .