Finns det något vackrare att få uppleva när en råget vakar över sitt kid. Jag har fått äran att se det någon gång. Vilka moderskänslor rågeten visar upp för sitt kid. Ett minne att bevara länge.