Några naturfotovänner och jag har börjat att utfodra det vilda fågellivet. Har bestämt oss för att vi ska hålla på hela vintern. En fantastisk närhet till fåglarna att sitta med telet och studera dom genom sökaren. Givetvis är vi på störninsfritt avstånd så fåglarna inte vågar att få sin viktiga föda. Många fina stunder tillsammans med det vilda fågellivet.