Denna Tisdagsmorgonen var det en ny gäst vid fågelmatningen. En gärdsmyg ville vara med på bild.