En ny årstid står för dörren . Hösten närmar sej med stora steg . Det känns att naturen börjar gå in i en ny fas . Jag älskar alla fyra årstiderna . Så länge vi får behålla våra årstider ska vi vara glada . Det är ett tecken på att naturen mår bra . Det är upp till oss mäniskor att låta vår vackra jord leva och frodas på sitt eget vis .