Ett av mina bästa och mest besökta område är helt klart Kalmar-Dämme. En våtmark en bit utanför Kalmar stad. Här har jag vandrat många år och upplevt naturens mysterier. Många olika fågelarter som återvänder varje vår. Detta är mitt egna paradis. Här finner jag ro och harmoni.