Kalmar-Dämme. Mitt paradis på jorden. Här kan jag vandra i timmar och njuta av naturens skönhet. Min tid är när flyttfåglarna återvänder till detta fåglarnas mecka. Ett naturområde att värna om.