Kalmars fågelliv . Mina möten med fåglarnas värld i Kalmar är ganska imponerande . Över allt kan man möta bevingade vänner . Det finns en ganska stor häger kolloni som jag besöker ganska ofta . Vårfåglarna återvänder ofta till sina vadarplatser vid Kalmar- Slott . Mina bevingade vänner har vant sej vid mäniskans närhet . På nära avstånd kan man studera dessa vackra arter . Kanske har det blivit så att fåglarna tvingas bli mer stationera inne i städerna . Det byggs och röjs på deras områden som var deras naturliga häcknings platser . Kanske störs dom ej - men jag tror att naturens lagar har förändrats mycket . Kanske till vår fördel - men vem tänker på fåglarna ?