Dimman var tät denna vackra morgon . Mitt paradis Kalmar-Dämme låg i en grå slöja . Solen försökte tränga igenom den täta dimman . Var på väg mot min bil då jag mötte henne . Rågeten stod framför mej och hon blev nog lika förvånad som jag . Vi möttes några sekunder sen var hon borta . Gick mot bilen med ännu en upplevelse på minneskortet . Jag var nöjd med mitt möte .