Att fotografera betyder -MÅLA -MED-LJUS. Detta är mina försök att skapa målningar med mitt redskap.