Monens ljus försökte lysa upp Kalmar-Dämmes vattensamlingar. Det första solljuset gled neröver svanfamiljen som låg och flöt i det nästan svarta vattnet. En vacker tavla skapades framför mina ögon. Ett minne att bevara.