Min stund på jorden är nu. Hu länge jag får vara med vet jag inte men försöker njuta av varje dag. Vi mäniskor måste lära oss att inte ta livet för givet för svårigheter kan stå utanför dörren. Vi måste lära oss att njuta av de vackra stunderna vi bjuds på.