Jag är rikt belönad med att det finns så mycket vacker natur i närheten av Läckeby samhälle. Ett av dessa områden är Horrsö naturreservat. Här får natur och djurliv leva helt i fred från mäniskans intrång. Helt magiskt att naturen får sköta sej själv utan hjälp från mäniskans hand. Vi behöver dessa naturreservat.