Ännu en morgon vid mitt paradis .Gick min vanliga runda i detta fåglarnas mecka . Denna morgonen var det lugnt med fåglar i omgivningen . Letade efter trollsländor men även denna sommaren är det fattigt med dessa flygande giganter . Varför vet jag ej . Jag fann de lysande små diamanterna så vackert avtäcknade mot det gröna grässtrået . Vattendroppen ricktigt blänkte i motljuset . Ännu en fantastisk morgon började gå över till dager . Jag började vandra mot bilen för hemfärd till Läckeby .