Juli månads sist morgon. Ljuset var underbart . Bara 7-grader varmt i luften. Dimman lättade så vackert från vattensamlingarna vid Kalmar-Dämme. Tiden var 04-30. En tidig vandring vid mitt paradis.