Trafiken är ett ständigt problem för det vilda djurlivet. Många vackar djur går trafikdöden till mötes. Sorgligt -men så länge det finns bilar kommer nog problemet att finnas kvar.