Jag ger er min morgon. En stund av längtan tystnad och harmoni.