Åker mycket ofta in till den lilla viken vid Kalmar-Slott . Varför jag gör det ? Det finns ett mycket rikt fågelliv vid den lilla viken . Många olika arter att studera . En koloni råkor har börjat bygga sina bo i talltopparna . Ett frucktanvärt liv möter en när man kommer till slottet . Skarvarna sitter ofta på stenarna och värmer sej i solen . Även kanadagäss kommer ofta och besöker Slottet . Det har blivit ett av mina paradis och jag tar gärna med mej min hustru till detta fåglarnas mecka . Vi är sällan ensamma för Kalmariterna verkar vara välldigt intreserade av fågellivet vid Slottet . Visst är fågelfaunan fantastisk .